Memorial Tina Prandina

I Memorial Tina Pagani Prandina – 2012

II Memorial Tina Pagani Prandina – 2013

III Memorial Tina Pagani Prandina – 2014 – I Vincitori del Torneo

IIII Memorial Tina Pagani Prandina – 2015

    

IIIII Memorial Tina Pagani Prandina – 2018